Strong

SuperVision etäohjaus

Käyttäjille:

Kirjaudu SuperVision pilvipalveluun
Kirjaudu SuperVision


SuperVision on uuden sukupolven etäohjaus, valvonta ja raportointityökalu Corroventa ES-sarjan kuivainlaitteita käytettäessä. Järjestelmä liitetään mihin tahansa ES-sarjan laitteeseen / laitteistoon, jonka jälkeen laitteen ohjaus, valvonta sekä kuivausprosessin raportointi voidaan suorittaa etänä GSM-verkkoa hyödyntävän pilvipalvelukonseptin avulla.

SuperVision säästää merkittävästi kustannuksissa ja tuo aivan uudenlaisen tarkkuuden töiden suorittamiseen ja valvontaan. Turhat työmaakäynnit voidaan useissa tapauksissa välttää, koska laitteiston asetuksia voidaan muuttaa etänä. Kuivaavat laitteistot voidaan asettaa tai ajastaa esimerkiksi lepotilaan tai ES-sarjan teknologian avulla "hiljaiselle" käynnille, jolloin turhaa käyntiä työmaalle ei tarvitse tehdä.

Kuivauksen etenemistä voidaan seurata useiden parametrien osalta. Itse kuivainlaitteiden prosessi-ilman ilmamääretietoja kuten myös etäluettavia ilman tai rakennekosteusantureiden lukemia voidaan lukea etänä reaaliajassa, ja antureiden antama tieto voidaan asettaa myös hälyttämään esimerkiksi tietty haluttu raja-arvo saavutettaessa. Rakennekosteuden mittausanturit toimivat suuntaa antavina, eivätkä pois sulje perinteisen pätevöityneen henkilön suorittamaa loppumittausta.

SuperVision avaa kokonaan uuden aikakauden työmaiden kuivausprosessien tehokkuuteen ja tarkkuuteen.

 


« Takaisin

SuperVision etäohjaus
Corroventa