Strong

PUTUSA - Puhdas ja Turvallinen Saneeraus - hanke

Puhdas ja Turvallinen Saneeraus - hankkeen tehtävänä on ollut kartoittaa saneeraustyömailla työntekijöille ja työympäristölle tapahtuvaa haitta-aineiden altistumista, ja samanaikaisesti määritellä toimintatapoja epäpuhtaushaittojen minimoimiseksi eri työvaiheissa.

Tekesin rahoittaman valtiollisen PUTUSA - hankkeen yhteydessä tutkittiin epäpuhtaissa työskentelyolosuhteissa työskentelevien henkilöiden altistumista eri haitta-aineille ja hiukkaspitoisuuksille. Näiden tutkimustulosten perusteella on määritelty raja-arvoja työskentelyalueen ja ympäröivien alueen epäpuhtauspitoisuuksille.

Kohdepoiston ja työkohteen alipaineistamisen merkitys korostui tutkimushankkeessa, ja alipaineistamiselle on asetettu hankkeen tutkimustulosten myötä suositeltavat alipainemääreet.

PUTUSA - hankkeen lopputuloksena tuotettiin ohjeet työmaiden pölyntorjuntaan sekä laaja loppuraportti "Pölynhallinta Korjausrakentamisessa".

PUTUSA - hankkeen myötä saavutetut tulokset koskevat kaikkia saneeraushankkeita, ja hankkeen sisältö on erittäin hyödyllistä tietoa niin työntekijöille, työnantajille, hankkeiden suunnittelijoille kuin saneeraushankkeiden tilaajille.

PUTUSA - hankkeesta julkaistut materiaalit on ladattavissa alla olevista linkeistä (pdf-tiedostomuoto):


- OHJEITA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNTAAN - avaa linkki painamalla kuvaa

Pölyntorjunnan ohjeet 

 

- PERUSTIETOA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNNASTA - avaa linkki painamalla kuvaa

perustietoa pölyntorjunnasta

 

 

- "PÖLYNHALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA" PUTUSA LOPPURAPORTTI - avaa linkki painamalla kuvaa

Putusa - loppuraportti

 

 "Ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjuntaan" on tuotettu PUTUSA -tutkimushankkeessa. Hankkeen raportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1052-3/.