Strong
26.10.2015

H-luokan imureista väärää tietoa liikkeellä markkinoilla

Arvoisa lukija!

Uusi asbestilaki astuu voimaan 1.1.2016 sisältäen uudistuksia toimintamalleihin, mittauksiin sekä mm. paine-eroseurantaan liittyen.

Uuden asbestilain nojalla on markkinoille kuitenkin välitetty väärää tietoa asbesti-imureiden ominaisuuksiin liittyen. Markkinoilla esiintyy tietoa että ns. H-luokan imurit tulisivat vaatimustasoksi asbestipurkutyöhön. Tämä tieto ei pidä paikkaansa, eikä sellaista seikkaa ole kirjattu lakiin, eikä muuhun ohjeistukseen. Markkinoilla siis nyt käytettävät korkealuokkaiset kolmivaihe-erotteluun perustuvat syklooni-imurit toimivat nyt ja jatkossa asbestipurkutyöimureina, kuten tähänkin asti. Asbestipurkutyön imureissa tulee olla mikrosuodatus, yleensä vähintään HEPA H13 kuten tähänkin asti.

Selkeyttääksemme Teille uuden lain puitteissa tulevia uudistuksia, ja osin karsiaksemme väärää tietoa kentältä, toivomme sekä urakoitsija-, tilaaja- että valvontapuolen tutustuvan uuteen asbestilakiin.

Uuden asbestilain osoite: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150798?search[type]=pika&search[pika]=asbesti

Voit myös ladata tietotteemme kokonaisuudessaan tästä linkistä: Lataa tiedote 

 

Ystävällisin terveisin

Strong-FInland Oy


« Takaisin